Formularze PIT do druku

Formularze PIT do druku – zapraszamy do pobrania.

logo ministerstwa finansów

 

Wszystkie formularze PIT zapisane są w formacie PDF. Są to najnowsze druki, zgodne z wytycznymi Ministerstwa Finansów, edycja PITy 2017 rok.

 

 

Jeśli rozliczając PIT natrafią Państwo na pytania lub wątpliwości prosimy skorzystać z pomocy bezpłatnej infolinii, która działa od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00 Dzwoniąc pod numer 801 066 925 uzyskasz pomoc fachowców z zakresu prawa podatkowego, gratis.

Pobierz formularz PIT, którego potrzebujesz

Formularz PIT 37

Formularz PIT 37

Formularz PIT 28

Formularz PIT 28

Formularz PIT 38

Formularz PIT 38

Formularz PIT 39

Formularz PIT 39

Formularz PIT 36

Formularz PIT 36

Formularz PIT 36l

Formularz PIT 36l

Formularz PIT 28a

Formularz PIT 28a

Formularz PIT 28b

Formularz PIT 28b

Formularz PIT 2K

Formularz PIT SSE-R

Formularz PIT B

Formularz PIT B

Formularz PIT ZG

Formularz PIT ZG

Formularz PIT D

Formularz PIT D

Formularz PIT M

Formularz PIT M

Formularz PIT O

Formularz PIT O

Formularz PIT Z

Formularz PIT Z

Formularz PIT 2K

Formularz PIT 2K

Formularz PIT SSE-R/A

Formularz PIT SSE-R/A

Formularz PIT BR

Formularz PIT BR

Formularz PIT DS

Formularz PIT DS

Formularz ZAP 3

Formularz ZAP 3

 

→ Czy powyższe formularze są zgodne z drukami Ministerstwa Finansów?

Tak, to są druki Ministerstwa Finansów, stworzone na podstawie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2013 poz. 1303). Zawierają modyfikacje wprowadzone przez Ustawą o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, z dnia 10 września 2015 roku oraz projektu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z dnia 5 października br.

→ Czy do rozliczenia PIT mogę użyć formularza z ubiegłego roku?

Zdecydowanie nie. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów zmianie uległy niektóre z formularzy PIT, to jest: wzory druków PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 i PIT-40, załączniki PIT/D i PIT/O, informacje PIT/B, PIT/M, PIT/Z. Aby mieć pewność, że PIT zostanie dobrze rozliczony trzeba użyć do tego aktualnego druku.

→ Nie mogę pobrać pliku, co zrobić?

Potrzebujesz Adobe Reader, zainstaluj bezpiecznie go ze strony producenta tutaj

→ Które formularze PIT umożliwiają przekazanie 1% podatku dla OPP?

1% podatku dla OPP może przekazać osoba rozliczająca się na formularzu PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38 i PIT 39.

→ Gdzie znajdę stare formularze PIT z poprzednich lat?

Stare formularze PIT z poprzednich lat, można dla porównania rozliczeń pobrać  z archiwum Ministerstwa Finansów tutaj Trzeba jednak pamiętać, że PIT można rozliczyć jedynie na aktualnym formularzu. W przypadku pomyłkowego użycia nieaktualnego druku Urząd Skarbowy wezwie podatnika do złożenia korekty.

→ Gdzie mogę zapoznać się z treścią rozporządzenia w sprawie formularzy PIT?

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego można pobrać tutaj

Pamiętaj: wydrukowany formularz musisz złożyć w terminie w swoim Urzędzie Skarbowym.

Bazę wszystkich urzędów znajdziesz na stronie Ministerstwa Finansów tutaj

Jeśli nie wiesz, który druk PIT wybrać zapoznaj się proszę ze szczegółowym wykazem formularzy i ich zastosowania:

 • PIT-11 – Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
 • PIT-11K – Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy przekazywanych przez komorników sądowych lub inny podmiot nie będący następcą prawnym zakładu pracy
 • PIT-14 – Informacja o: -wysokości wycofanego ze spółdzielni wkładu budowlanego lub mieszkaniowego – wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej
 • PIT-16 – Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
 • PIT-16A- Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
 • PIT-16Z – Informacje o zmianach we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
 • PIT-19A – Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego
 • PIT-23 – Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym
 • PIT-28 – Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok
 • PIT-36 – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
 • PIT-36L – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
 • PIT-37 – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
 • PIT-38 – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowy
 • PIT-39 – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) – dotyczy przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r.
 • PIT-40 – Roczne obliczenie podatku przez płatnika na wniosek podatnika
 • PIT-4R – Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
 • PIT-6 – Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
 • PIT-6L – Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
 • PIT-8AR – Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
 • PIT-8C – Informacja o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
 • PIT-R – Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich