Pit 36

Dzięki modułowi "PIT-SCAN" program wypełnia zeznanie roczne PIT w ciągu kilku sekund. Innowacyjna technologia dla wszystkich. Idealne rozwiązanie do usługowego wypełniania PIT-ów.

Pobierz program i rozlicz PIT

Masz pytania związane z rozliczeniem?Użytkownicy darmowego programu PIT-OPP mogą korzystać z telefonicznych porad doradców podatkowych. Wystarczy jeden telefon, a Twoje wątpliwości zostaną rozwiane przez profesjonalistów. infolinia podatkowa: 801 066 925

Rozlicz PIT on-line

Im szybciej wyślesz deklarację podatkową do urzędu skarbowego, tym prędzej otrzymasz zwrot z podatku.

Kto powinien złożyć PIT 36?

Osoby, które uzyskiwały dochody opodatkowane na zasadach skali podatkowej (18-32%) bez pośrednictwa płatnika. Wedle wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczy to podatników, którzy:

  • prowadzili: pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, działy specjalne produkcji rolnej,
  • uzyskali przychody: z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach, – od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek, ze źródeł przychodów położonych za granicą, z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzenia zaliczek,
  • korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy (tzw. kredyt podatkowy),
  • są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy,
  • sporządzili remanent likwidacyjny w grudniu roku podatkowego, 6) są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci (np. rentę rodzinną),
  • obniżają dochód o straty z lat ubiegłych,
  • wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika. W przypadku podatników wnoszących o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków, jeden z powyższych warunków musi spełniać co najmniej jeden z małżonków.

Jaki formularz należy złożyć, że wszystkie przychody podatnika były rozliczone przez płatnika (pracodawcę)?

W takim przypadku należy złożyć PIT 37.

Czy PIT 36 mogą złożyć osoby samotnie wychowujące dzieci lub te, które chcą rozliczyć się wspólnie z małżonkiem?

Tak, deklarację PIT 36 mogą złożyć nie tylko podatnicy opodatkowujące swoje dochody indywidualnie, ale również Ci, którzy opodatkowują swoje dochody wspólnie z małżonkiem i osoby samotnie wychowujące dzieci.

Jak wypełnić PIT 36? Mam kłopoty z wypełnieniem PIT 36….

Jeśli masz pytania dotyczące rozliczenia lub wypełnienie PIT 36 sprawia Ci trudność skorzystaj z pomocy ekspertów. Zadzwoń do infolinii podatkowej: 801 066 925, pomożemy Ci wypełnić PIT.

Pobierz program i rozlicz PIT

W przypadku rozliczenia się łącznie z małżonkiem lub jako osoba wychowująca samotnie dziecko, może zdarzyć się, że jedno z małżonków może rozliczyć się na PIT-37 (np. z pracy), a drugie musi korzystać z PIT-36 (np. działalność gospodarcza). W takim przypadku łącznego rozliczenia dokonać należy na PIT-36.