Formularz PIT 28

PIT 28

Do rozliczania się z wykorzystaniem metody tzw. ryczałtu ewidencjonowanego.

Którzy podatnicy rozliczają PIT 28?

PIT 28 służy podatnikom do rozliczania się z wykorzystaniem metody tzw. ryczałtu ewidencjonowanego.

Mogą to zrobić osoby prowadzące dzielność gospodarczą, pod warunkiem, że nie ma ona charteru rozlicznego. PIT 28 składają też podatnicy prowadzący działalność gospodarczą o pozarolniczym charakterze w formie spółki cywilnej lub jawnej oraz osoby uzyskujące przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, pod warunkiem, że będące ich podstawą umowy nie są powiązane z prowadzoną dzielnością gospodarczą.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów: działalność gospodarcza to „działalność zarobkowa: wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych źródeł przychodów opodatkowanych podatkiem PIT.”

PIT 28 należy złożyć do 1 marca br.

Niestety, nie ma takiej możliwości.

Rozliczając PIT 28 można odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, ulgę abolicyjną oraz inne obowiązujące aktualnie ulgi.

PIT 28 należy rozliczyć samodzielnie. Jeśli małżonek również prowadzi działalność gospodarczą powinien złożyć osobny formularze PIT 28.

Dowiedz się więcej o programie

Z programu korzystało już ponad 3 000 000 osób. Gwarantujemy, że Ty również będziesz zadowolony. Najważniejsze atuty programu to:

Prosta obsługa

Większość pracy program wykona za Ciebie

Błędy poprawiają się automatycznie

Możesz skorzystać z systemu podpowiedzi i podręcznego kalkulatora

Asystent podatkowy

W wersji on-line możesz skorzystać z pomocy asystenta podatkowego, który krok po kroku podpowie Ci co robić

Oszczędź swój czas przy rozliczaniu PIT