Formularz PIT 36

PIT 36

Osoby, które uzyskiwały dochody opodatkowane na zasadach skali podatkowej (18-32%) bez pośrednictwa płatnika.

Kto powinien złożyć PIT 36?

Osoby, które uzyskiwały dochody opodatkowane na zasadach skali podatkowej (18-32%) bez pośrednictwa płatnika. Wedle wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczy to podatników, którzy:

  • prowadzili: pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, działy specjalne produkcji rolnej,
  • uzyskali przychody: z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach, – od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek, ze źródeł przychodów położonych za granicą, z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzenia zaliczek,
  • korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy (tzw. kredyt podatkowy),
  • są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy,
  • sporządzili remanent likwidacyjny w grudniu roku podatkowego, 6) są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci (np. rentę rodzinną),
  • obniżają dochód o straty z lat ubiegłych,
  • wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika. W przypadku podatników wnoszących o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków, jeden z powyższych warunków musi spełniać co najmniej jeden z małżonków.

W takim przypadku należy złożyć PIT 37.

Tak, deklarację PIT 36 mogą złożyć nie tylko podatnicy opodatkowujące swoje dochody indywidualnie, ale również Ci, którzy opodatkowują swoje dochody wspólnie z małżonkiem i osoby samotnie wychowujące dzieci.

Dowiedz się więcej o programie

Z programu korzystało już ponad 3 000 000 osób. Gwarantujemy, że Ty również będziesz zadowolony. Najważniejsze atuty programu to:

Prosta obsługa

Większość pracy program wykona za Ciebie

Błędy poprawiają się automatycznie

Możesz skorzystać z systemu podpowiedzi i podręcznego kalkulatora

Asystent podatkowy

W wersji on-line możesz skorzystać z pomocy asystenta podatkowego, który krok po kroku podpowie Ci co robić

Oszczędź swój czas przy rozliczaniu PIT